O časopisu


Angis revue - odborný pohled do světa lékáren a zdravotnictví

Časopis Angis revue je moderním odborným časopisem, určeným pro farmaceutické asistenty a lékárníky. V tištěné i elektronické podobě vychází jako dvouměsíčník a to v nákladu 10 000 ks výtisků. Distribuován je do všech lékáren v ČR 1 – 4 ks.

Angis revue se věnuje širokému spektru témat souvisejících se zdravotnictvím a farmacií. Každé číslo přináší odborné články, užitečné rady a informace, rozhovory nejen s lékaři, ale i známými osobnostmi, soutěže a spoustu dalšího zajímavého čtení.

Cílem časopisu Angis revue je zprostředkovávat komunikaci mezi odborníky pracujícími v oblasti zdravotnictví a farmacie, poskytovat odborné a velmi cenné informace personálu lékáren a v neposlední řadě být zdrojem moderních poznatků z teorie i praxe.