Revue - články - Rovnátka jako šperk


Rovnátka jako šperk

Správné čištění zubů s rovnátky je prvním předpokladem pro úspěšný výsledek ortodontické léčby. Mnoho lidí si stále myslí, že „rovnátka kazí zuby“. S touto fámou se v ordinacích setkáváme denně a denně ji také vyvracíme.

To, že některým pacientům po léčbě rovnátky zůstávají na zubech bílé skvrny, je pravdou, tato skutečnost se ale v žádném případě nedá připisovat fixnímu aparátku jako takovému. Vznik těchto neestetických lézí přičítáme dlouhodobě nedostatečné ústní hygieně v průběhu ortodontické léčby. Důsledkem špatné hygieny je ulpívání zubního plaku na zubech, a to hlavně v okolí fixního aparátku (kolem ortodontických zámečků přilepených na zuby). Tento povlak je plný bakterií, jež metabolizují cukry z potravy a tvorbou kyselin odvápňují povrch skloviny. V praxi se tento pochod projevuje tvorbou bílých skvrn (white spots), jež jsou prvním stadiem zubního kazu.

Kromě poškození skloviny se může špatná hygiena projevit i zánětem dásní, v horším případě zánětem závěsného aparátu zubu. Zanícené dásně jsou zarudlé, krvácejí a vidíme na nich různě velký otok. Tento otok může být natolik závažný, že měkké tkáně dosahují až úrovně ortodontických zámků. Pod nateklými dásněmi se tvoří kapsa, jež je ideálním prostředím pro kumulaci dalšího povlaku. Tato místa jsou obtížněji dostupná zubním kartáčkem, plak ulpívá dlouhodobě, situace se zhoršuje a dostáváme se do začarovaného kruhu.

Z výše zmíněných důvodů je nezbytně nutné dodržovat během léčby fixními rovnátky výbornou hygienu a tím předejít tvorbě všech zbytečných komplikací. Dobrou zprávou na druhou stranu je, že pokud jsou zuby i rovnátka správně a pečlivě vyčištěny, nemusíme se obávat žádných trvalých změn na zubní sklovině po ukončení ortodontické léčby.


ABY BYLA ROVNÁTKA JAKO ŠPERK

Výborná hygiena je mimo jiné podmínkou pro započetí ortodontické léčby. Pacient by měl proto absolvovat instruktáž ústní hygieny už před nasazením aparátku, aby si dobře osvojil čištění samotných zubů. Čištění zubů s fixními rovnátky je totiž jak technicky, tak časově náročnější. Po nasazení rovnátek je potom opět nutné pacienta prakticky obeznámit s novými pomůckami a technikami, jelikož čištění fixního aparátu má mnohá specifika.

V okolí aparátku mohou ulpívat zbytky potravy, což může být značně neestetické a znevýhodňovat pacienty v kolektivu. Frekvence čištění zubů během ortodontické léčby se proto zvyšuje – zuby je nutné čistit po každém jídle. Zvláště pečlivé by pak mělo být večerní čištění, na něž bychom si měli vyhradit více času. Cíl je jednoduchý a je jím odstranění všech nánosů plaku nejen z aparátku a jeho okolí, ale také z oblasti okolo dásní a z mezizubních prostorů.

Pro čištění rovnátek můžeme kombinovat řadu pomůcek. Ruční kartáček, jednosvazkový kartáček a mezizubní kartáčky již známe z předchozích kapitol. Speciálními pomůckami pro čištění zubů s rovnátky jsou pak ortodontický kartáček, long stem kartáček, popř. superfloss.


MEZIZUBNÍ KARTÁČKY

Mezizubní kartáčky jsou pomůckou pro čištění mezizubních prostorů, která by měla být používána i během ortodontické léčby. Protože se ale během této léčby velikosti mezizubních prostorů mění, je třeba této změně přizpůsobit i velikosti mezizubních kartáčků. Použití této pomůcky je tedy nezbytné konzultovat s lékařem nebo dentální hygienistkou.

Mezizubní kartáček přiložíme ke vstupu do mezizubního prostoru v úhlu asi 45°, lehkým krouživým pohybem najdeme cestu nejmenšího odporu a zavedeme jej v celé délce, poté kartáček stejným způsobem vytáhneme. Jedno protažení správně zvoleným kartáčkem je dostatečné.

Jestliže během zavádění mezizubních kartáčků dásně krvácejí, je obvykle přítomen jejich zánět, způsobený hromaděním zubního plaku v mezizubních prostorech. Používáním mezizubních kartáčků 1× denně krvácení za 7 až 14 dní vymizí.


RUČNÍ ZUBNÍ KARTÁČEK

Ruční kartáček na zuby je jednou z nejpoužívanějších pomůcek. Měl by být měkký, hustý, rovně zastřižený a s malou pracovní hlavou. Kartáček přiložíme v úhlu cca 45° polovinou vláken na zub a druhou polovinou na dáseň a bez přílišného tlaku děláme drobné krouživé pohyby. Cílem čištění je efektivně a přitom atraumaticky odstranit zubní plak ze zubů i aparátu samotného.


ORTODONTICKÝ KARTÁČEK

Ortodontický kartáček je variantou ručního kartáčku na zuby. Má upravený profil zkrácením střední řady vláken pro snazší přístup k aparátu. Může nahradit ruční kartáček, volba záleží na doporučení lékaře a preferenci pacienta.

Přestože tvar kartáčku může svádět k horizontálnímu čištění, je nezbytné dodržovat stejnou techniku jako u ručního kartáčku, tedy drobné krouživé pohyby v úhlu 45°. Pokud kartáček během čištění nedosáhne k dásním, musíme tuto oblast dočistit zvlášť.


JEDNOSVAZKOVÝ KARTÁČEK

Jednosvazkový kartáček nabízí ze všech pomůcek nejefektivnější čištění. Práci s ním je třeba nejprve dobře natrénovat u zrcadla. Čištění s touto pomůckou zabere delší dobu, avšak výsledek je perfektní. S jednosvazkovým kartáčkem můžeme čistit všechny zuby, nebo jej použít na dočištění hůře dostupných míst. Kartáček přiložíme k okraji dásně, lehce zavedeme vlákna pod dáseň a nepatrnými vibračními pohyby čistíme tuto oblast. Vlákna kartáčku by se neměla dostat na dáseň, aby nebylo čištění traumatické. Dále pečlivě vyčistíme aparátek i jeho okolí.


LONG STEM KARTÁČEK

Long stem kartáček je skvělý pomocník pro čištění prostoru pod obloukem a z boční strany zámečků. S výhodou ho použijeme pro udržení čistého aparátu během celého dne. Tato pomůcka se podobá mezizubnímu kartáčku, ale má pevnější jádro a tvrdší vlákna. Kartáček podsuneme pod obloukem, přiložíme jej k jednomu zámku a několika vertikálními pohyby vyčistíme. Stejně postupujeme u vedlejšího zámku.


ELEKTRICKÝ KARTÁČEK

Elektrické kartáčky jsou pro pacienty velmi lákavou pomůckou, z pohledu profesionála by však jistě neměly být první volbou. Tyto pomůcky by měly být doporučovány s rozumem, a to především u správně indikovaných případů. Většina našich pacientů je po praktické instruktáži schopna vyčistit fixní rovnátko pomocí výše uvedených ručních kartáčků. Pro pacienty s hendikepem, špatnou motorikou nebo pro pacienty, kteří jsou opakovaně těžce motivovatelní, je však elektrický kartáček velkou pomocí. V těchto případech může pomůcka výrazně zlepšit úroveň ústní hygieny i motivaci pacienta.

Pokud všechny ostatní pomůcky dlouhodobě selhávají, lze pacientovi doporučit elektrický kartáček sonického nebo hydrosonického typu. Jelikož pomůcky fungují na principu rozproudění vody kmitem vláken, neměli bychom vlákna přikládat přímo na zuby a čistit kartáčkem pouze mechanicky. Kmitání vláken může být ze začátku pocitově nezvyklé až nepříjemné, pacienti jej popisují jako lechtání. S pravidelným používáním kartáčku citlivost většinou mizí a pacienti si na pomůcku dobře zvykají. Neměli bychom si ale bláhově představovat, že elektrický kartáček udělá všechnu práci za nás. I tato pomůcka vyžaduje pravidelné a trpělivé používání kombinované s nástroji pro čištění mezizubních prostorů.


ČIŠTĚNÍ SNÍMACÍCH ROVNÁTEK

Součástí ortodontické terapie jsou i snímací rovnátka, ať už aktivní, nebo retenční (pasivní, která udržují výsledky léčby). I o tento typ aparátků je třeba se starat. Základem péče je pravidelné oplachování vodou po vyjmutí aparátku z úst a mechanické čištění kartáčkem. Pomůcka pro čištění snímacího rovnátka může být tvrdší. Součástí péče je i použití čisticích roztoků, jež udržují aparátek v komfortním stavu.


ROVNÁTKA JSOU VELKÝM ROZHODNUTÍM

Léčba fixními rovnátky je velké rozhodnutí pro každého pacienta. Dodržování ústní hygieny je v tomto období náročnější, nicméně po správné praktické instruktáži si dobrou hygienu dovede udržovat téměř každý pacient. Stačí trocha píle a trpělivosti. Pak budou rovnátka vypadat jako šperk.

Pokud chcete opravdu něco udělat pro svůj oslnivý úsměv, u čištění zubů teprve všechno začíná. Jestliže chcete pokračovat k dokonalosti svého úsměvu pomocí rovnátek, podívejte se na www.flortho.cz nebo nás kontaktujte na e-mailu autorky.

 

MDDr. KAROLÍNA FLORYKOVÁ
autorka pracuje na Stomatologické klinice LF MU v Brně