Revue - články - KAŠEL A UŽITEČNÉ HOMEOPATICKÉ LÉKY


KAŠEL  A UŽITEČNÉ HOMEOPATICKÉ LÉKY

Kašel je velmi důležitý reflexní pochod, kterým se organizmus zbavuje hlenů a cizích těles v dýchacích cestách. Kašel, se kterým přicházejí pacienti do lékáren, bývá v drtivé většině doprovodným projevem onemocnění z prochlazení, či nemocí virového a bakteriálního původu.

 

Pakliže se jedná o krátkodobý, akutní kašel s jasnou etiologií, máme v lékárně mnoho možností, jak pacientovi pomoci ve volbě účinného přípravku. Kašel bývá z počátku suchý a dráždivý. Pokud jsou záchvaty suchého kašle příliš obtěžující, je na místě podání antitusika. Naší snahou je ale spíš změna charakteru kašle ze suchého na produktivní. Využíváme k tomu účinku mukolytik a řádnou hydrataci. V případě vlhkého kašle volíme expektorancia, často v kombinaci s látkami štěpícími či ředícími hlen. Vedle výše jmenovaných skupin přípravků mohou v konkrétních situacích velmi účinně pomoci i léky homeopatické. Já sama nabízím svým pacientům homeopatika na kašel dle charakteru obtíží prakticky denně, a to jak na suchý, dráždivý, tak na vlhký a produktivní kašel.

 

Největší přínos homeopatických léků spatřuji v situacích, u kterých běžné, konvenční přípravky nevykazují uspokojivý efekt. Je to například kašel u syndromu „zadní rýmy“. Hleny, které nelze vysmrkat, ulpívají na zadní stěně nosohltanu, stékají do krku a dráždí ke kašli. Onemocnění je vleklé a obtěžující. Vedle režimových opatření – zavodnění a systematického zvlhčování nosní i krční sliznice + odsávání hlenů u malých dětí – je účinným lékem Corallium rubrum 9C. Odpovídá prudkému, spastickému, explozivnímu kašli. Lék je v ČR vázán na lékařský předpis, ale je také součástí volně prodejného léčivého přípravku na kašel. Spolu s tímto lékem kauzálně doporučuji Hydrastis canadensis 9C, jako lék rýmy se žlutou, hustou, viskózní sekrecí, adherující na sliznici nosohltanu. Lék Hydrastis canadensis mnohdy doplňuji o lék Kalium bichromicum 9C v případě husté, žluté, dráždivé rýmy s ucpaným nosem, kdy ulpívající sekrece vyvolává bolestivé eroze na nosní sliznici. Léky podávám dle akutnosti symptomů 3× až 5× denně 5 granulí. U malých dětí lze dávku léku rozpustit v malém množství čisté vody.

 

Velmi typickou situací je prudký, suchý, dráždivý kašel, který nastupuje večer a po ulehnutí do postele. Záchvaty kašle provokuje šimrání v hrtanu, jsou zhoršené smíchem a mluvením a znemožňují pacientovi klidný spánek. Úlevu přináší lék Drosera rotundifolia 15C, 5 granulí ráno a večer. Záchvatovitý laryngeální kašel s dušností – to je stav pro doporučení léků Sambucus nigra 9CSpongia tosta 9C. Záchvaty suchého, řezavého, sípavého kašle, se zhoršením večer a v noci, způsobují velkou dušnost, ulevuje chladný vzduch a poloha vsedě. Oba léky je možno podávat v dávce 5 granulí 3× denně anebo při záchvatu kašle 5 granulí každých 5 minut střídavě do zklidnění. V případě vlhkého, produktivního kašle mám mnoho pozitivních zkušeností především s dvěma homeopatickými přípravky. Lék Lpecacuanha 9C odpovídá velkému nahromadění hlenů v průduškách. Spastický kašel je doprovázen nauzeou a dávením a u malých dětí často zvracením vazkých hlenů. Situace připomíná černý kašel. Klíčovými příznaky, které vedou k doporučení dalšího léku – Antimonium tartaricum 9C, je velké zahlenění a obtížné vykašlávání. Poslechově pouhým uchem slyšitelné vlhké chropy způsobují velkou dušnost, kašel je velmi namáhavý a málo účinný. Pacient je bledý a unavený. Tento lék se mi osvědčil především u malých dětí, které zatím nemají dost vyvinuté mechanizmy odkašlávání a které přivádějí rodiče po předchozím lékařském vyšetření s tím, že poslechově jsou v pořádku. Podobně doporučuji tento lék s velmi dobrým efektem jako adjuvantní úlevový prostředek u starých, nemocných lidí s chronickou bronchitidou, astmatem, či respirační insuficiencí. Hlavně u těchto dvou věkových kategorií oceňuji vedle účinnosti také bezpečnost léků, bez nežádoucích účinků a bez rizika interakcí s jinými léky.

 

A poslední situací pro exkluzívní doporučení homeopatik je rekonvalescence a přetrvávající kašel. Všichni známe ty potíže, které přetrvávají dny a týdny po odeznění akutní fáze onemocnění. Vrátili jsme se už do práce či do školy, jsme ale unavení, vyčerpaní, nemůžeme se zbavit přetrvávajícího kašle a rýmy. Na „dočištění na sliznicích“ a pro „dobití baterek“ hlavně po virových onemocněních podávám Sulfur iodatum 15C, 5 granulí ráno a večer, doužívat celé balení. Tento lék můžeme podpořit přidáním léku Pulsatilla 15C, a to v případě, že charakter perzistující rýmy a kašle se mění se střídáním dne a noci. V noci může přetrvávat suchý kašel a ucpaný nos a ve dne pacient smrká a odkašlává. Dávkování je stejné jako u léku Sulfur iodatum.

 

Mgr. Šárka Chlebanová
autorka je vedoucí lékárnicí lékárny Salvia ve Zlíně