Revue - články - SVÉPOMOC U PROBLÉMŮ PŮSOBENÝCH ALKOHOLEM


SVÉPOMOC U PROBLÉMŮ PŮSOBENÝCH ALKOHOLEM

Důležitost svépomoci u problémů působených alkoholem ilustrují následující fakta. Lidí závislých na alkoholu je u nás kolem 400 tisíc, ještě mnohem větší počet osob pije alkohol škodlivě nebo rizikově. To o mnoho řádů přesahuje kapacitu profesionální péče. Na alkoholu závislý Američan se nejčastěji léčí ve svépomocné organizaci Anonymních alkoholiků.

 

NOC V HOTELU

Nejznámější a nejrozšířenější svépomocnou organizací na světě jsou Anonymní alkoholici. U jejich vzniku stála následující příhoda. Obchodník Bill Wilson (řečený Bill) i jeho přítel dr. Robert Smith (řečený Bob) byli považováni za nevyléčitelné alkoholiky. Tehdejší medicína a psychoterapie jim nedokázaly mnoho nabídnout. Bill se jednou vydal na pracovní cestu do vzdáleného města. To obnášelo nocování v hotelech a s tím měl Bill špatné zkušenosti. Většinou se opil, nic nevyřídil a vracel se v zuboženém stavu. I tentokrát dostal v hotelovém pokoji silné bažení po alkoholu. Zatelefonoval tehdy Bobovi, jestli je Bob v pořádku a zda něco nepotřebuje. Bob ho ubezpečil, že je naprosto střízlivý. Bill zjistil, že po skončení tohoto rozhovoru jeho bažení jako zázrakem zmizelo. Prostřednictvím pomoci druhému člověku v podobné situaci pomohl i sám sobě.

 

ZAJÍMAVOST Z NAŠÍ PRAXE Jeden bývalý pacient působil také jako obchodník. Pracovní záležitosti ho přivedly do Německa. I on měl s nocováním v hotelech špatnou zkušenost. Přišel do recepce a zeptal se: „Máte v pokoji, který mám rezervovaný, minibar?“ „Samozřejmě,“ odpověděla recepční. Muž řekl: „Nenastěhuji se tam, dokud z minibaru nezmizí veškeré alkoholické nápoje.“ Recepční pochopila a za chvíli už bylo v hotelovém pokoji bezpečněji.

 

KROKY

Organizace Anonymních alkoholiků a sesterské organizace spojuje dvanáct kroků. Ty vznikaly v 30. letech 20. století na severu USA. Jejich autoři byli věřící lidé a tomu odpovídá jejich jazyk. Při hlubší analýze ale zjistíme, že se jedná o praktické a užitečné zásady přijatelné i pro lidi bez vyznání. Například první krok znamená přiznat si bezmocnost vůči alkoholu. Jedná se vlastně o terapeutický paradox. Typický člověk závislý na alkoholu si dokazuje, že má své pití pod kontrolou, a dostává se do rostoucích problémů. Přiznat si závislost je naopak důležitý krok k dlouhodobé abstinenci. Podobně i „vyšší moc“ lze chápat jako působení skupiny a tradice.

 

KLIDNĚ I TŘIKRÁT DENNĚ

Skupiny Anonymních alkoholiků působí v Česku ve většině velkých měst (viz webové stránky www.anonymnialkoholici.cz). V Praze se scházejí nejméně třikrát denně. Vícekrát za den se zde navíc scházejí anglicky mluvící skupiny a existují zde i ruskojazyčné skupiny. Jednoho mladšího závislého muže opustila dívka, od které si hodně sliboval. Byl v krizi a měl obavy z recidivy závislosti. Tomu chtěl za každou cenu předejít. Během jednoho dne navštívil tři setkání Anonymních alkoholiků. Večer zjistil, že se mu podařilo situaci přijmout a střízlivě se s ní vyrovnat.

 

SVÉPOMOC PRO PROBLÉMY PŮSOBENÉ ALKOHOLEM V KOSTCE

Kdy určitě vyhledat lékaře 1. Při těžkém odvykacím stavu s třesem nebo epileptickým záchvatem. 2. U těžké deprese, při halucinacích, pocitech pronásledování atd. 3. Jestliže došlo vlivem alkoholu ke zhoršení vážnější nemoci. 4. Po úrazu, zejména po úrazu hlavy. Další návyková rizika Abstinence od alkoholu vyžaduje také abstinenci od drog i hazardu. Usnadní to sebeovládání a předejde se vzniku jiné návykové nemoci. Životní styl Osvědčilo se vyhýbat se rizikové společnosti i rizikovým prostředím. Ve výhodě je ten, kdo má domácnost bez alkoholu („suchý domov“). Bažení po alkoholu lze předejít dostatečným příjmem vody, napití se vody také funguje jako osvědčený způsob, jak zvládnout bažení. Pomáhá i pravidelnost v jídle včetně snídaně a přiměřeně spánku. Posilování motivace ke střízlivosti Lze si připomínat problémy, které působil alkohol, i výhody střízlivosti (lepší zdraví, vztahy, práce, finance, zájmy, prestiž atd.). Motivací mohou být jak problémy (za střízliva se lépe zvládnou), tak i úspěchy, kterých člověk dosáhl během abstinence. Důležitou motivací bývají i ohledy vůči okolí. Zvládání stresu Pomáhá např. rozumná tělesná aktivita, dobrá organizace času, klidné dýchání do břicha, úsměv a smích a relaxační techniky (volně na www.drnespor.eu). Tyto postupy mírní i silné emoce a bažení. Uvědomování Prospívá si uvědomovat, kde a kdy se člověku abstinuje dobře a co působí opačně. To se týká i sdělovacích prostředků, rizikové bývají např. televizní reklamy na alkohol a stresující programy. Spojenci Sem patří společnost lidí, kteří o rozhodnutí abstinovat vědí a podporují ho. Užitečnými spojencem jsou i Anonymní alkoholici a různé formy profesionální pomoci, včetně krizových linek. Kombinování většího počtu z uvedených postupů usnadňuje střízlivost.

 

PLÁNOVÁNÍ STŘÍZLIVOSTI

Následující schéma je orientační. Jednotlivá stadia mohou zabrat často i více času. První rok je třeba se soustředit hlavně na udržení střízlivosti. Ostatními záležitostmi se je lépe zabývat jen v nejnutnější míře. Druhý střízlivý rok se lze zaměřit i na zvládání nahromaděných problémů. Mozek se zotavil a pracuje efektivněji. Třetí střízlivý rok je možné navíc rozvíjet svá nadání a objevovat další dobré možnosti. Zároveň se doporučuje abstinovat den po dni. Např. Anonymní alkoholici ráno požádají vyšší moc o střízlivost pro tento den a večer za ni poděkují. Další informace Rukopis knihy „Zůstat střízlivý“ je volně ke stažení z adresy www.drnespor.eu. Knihu „Sebeovládání“ lze objednat v nakladatelství Portál. Materiály organizace Anonymní alkoholici jsou volně na www.anonymnialkoholici.cz.

 

Emeritní primář MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická nemocnice Bohnice