Revue - články - HOMEOPATIE A PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ


HOMEOPATIE  A PORUCHY CHOVÁNÍ  U DĚTÍ

I my lékárníci můžeme v případě akutních méně závažných poruch chování, které jsou důsledkem jasně vyjádřené příčiny, pomoci dobrou radou a doporučením vhodného přípravku. Ve své lékárenské praxi se opírám o znalosti a dobré zkušenosti s homeopatií, léčebnou metodou, která pečlivě kvalifikuje všechny objektivní i subjektivní potíže pacienta a spolu se znalostí příčiny vede k doporučení léku takříkajíc na míru pacienta. Homeopatické léky nejsou toxické a nevykazují žádné známé nežádoucí účinky, nezpůsobují návyk ani poruchy pozornosti, což je při léčbě dětí, z hlediska farmakoterapie rizikové skupiny pacientů, velmi přínosné.

 

CHAMOMILLA VULGARIS 15C

Vzteklý, rozmrzelý, uplakaný kojenec, který se ukonejší jen pochováním v náruči, to je typický obraz období prořezávání zubů. Dítě trápí citlivé dásně, bolesti bříška, průjem a mnohdy i horečka. Lék Chamomilla vulgaris je klíčovým lékem potíží v tomto období, protože odpovídá všem uvedeným symptomům. Doporučujeme podávat 5 granulí dle potřeby, 2× až 5× denně, dávku léku je třeba rozpustit v malém množství čisté, neperlivé vody. Tento lék bude účinný i u starších dětí, které jsou velmi citlivé na bolest. Tyto děti reagují na sebemenší algický podnět vztekem, zlostí a křikem, bojí se návštěvy u lékaře či před zubním ošetřením a vždy silně vyvádějí, což rodiče stresuje. Naše doporučení – 5 granulí v předvečer vyšetření, 5 granulí ráno a 5 granulí 10 minut před vstupem do ordinace. Dítě se zpravidla uklidní do té míry, že je přístupné vyšetření. A do třetice, lék Chamomilla zklidňuje velmi vzteklé děti nepříjemného charakteru, které zuří kvůli maličkosti, např. kvůli hračce, s níž si hraje jiné dítě. Sotva ji dostane, ztrácí o ni zájem. Doporučujeme v dávce 5 granulí 2× denně.

 

ACONITUM NAPELLUS 15C

Silná úzkost, strach, panika jako následek úleku či emočního šoku, to je situace pro doporučení léku Aconitum napellus. K potížím často dochází v důsledku nehody, úrazu se silnou emoční složkou nebo vystrašení. Mnohdy je intenzívní úzkost průvodním jevem náhlých horečnatých stavů z důvodu prochlazení nebo přehřátí. Dítě se budí kolem půlnoci, je bledé, k smrti vystrašené, bojí se tmy, strašidel, srdce mu tluče až v krku. Lék podáváme v dávce 5 granulí opakovaně dle potřeby každých 15 minut do zklidnění. Pro úzkostné děti, které trápí děsivé sny a noční můry, nechtějí večer usínat samy a po tmě, je vhodný také lék Stramonium 30C, ten je však v ČR vázán na lékařský předpis.

 

GELSEMIUM SEMPERVIRENS 15C

Tento lék bude účinný u trémy a anticipační úzkosti. Strach z nástupu do školy, tréma před zkouškou, písemkou, před vysvědčením, veřejným vystoupením, nebo obavy před zubním vyšetřením či sportovním výkonem – to jsou situace, které u predisponovaných jedinců vyvolávají paralyzující trému, třes, bledost, únavu až totální intelektuální inhibici. Dítě či student je doslova mrtvý strachy a má totální „okno“. Často je strach doprovázen neustálým nutkáním na močení, průjmem či bolestí hlavy. Lék zmírní napětí, pokud podáme 5 granulí 2× denně.

 

IGNATIA AMARA 15C

Lék Ignatia amara je vhodný pro citlivé děti, které se trápí v důsledku silně prožitého emočního šoku, jako je ztráta blízké osoby či domácího zvířátka, rozchod rodičů, hádka s kamarády, urážka, ponížení. Děti jsou úzkostné, smutné, nechtějí chodit do školy či kroužku, kde došlo ke stresovému prožitku. Rodiče často hlásí i somatické potíže dítěte, jako bolesti hlavy, křeče, nevolnost, zvracení, zpravidla když má jít dítě do školy. O víkendu je bez potíží, stejně jako při hře či jiném odreagování. Lék Ignatia amara je vhodný pro všechny přecitlivělé děti se sklonem k hysterickému chování a spoustou proměnlivých, prchavých symptomů, které spolehlivě zažene zábava a rozptýlení. Lék podáváme v dávce 5 granulí 2× denně.

 

LACHESIS 15C

Lék Lachesis odpovídá neklidným, upovídaným, žárlivým dětem, které jsou rády středem pozornosti. Středobodem jejich vesmíru je maminka, bývají na ni velmi fixované a těžce snášejí její nepřítomnost. Sebemenší odloučení je problém – nástup do školky, další těhotenství matky a nový sourozenec, který ho připraví o výsadní postavení v jejím srdci. Tehdy se dítě stává nesnesitelným, extrémně žárlivým, neustále na sebe strhává pozornost, často sourozenci ubližuje, odmítá otce. Lék Lachesis pomáhá dítěti najít ztracenou rovnováhu, doporučuji 5 granulí 2× denně. Existuje mnoho dalších homeopatických léků, které odpovídají nejrůznějším patofyziologickým stavům, jež provázejí přirozený vývoj dítěte či konfrontaci s komplikovanými životními okolnostmi. Úspěšně „vybalancovat“ z těchto životních situací dětí i jejich rodičů pomocí homeopatie je pro mě vždy velkým vítězstvím!

 

Mgr. Šárka Chlebanová
vedoucí lékárnice lékárny Salvia ve Zlíně