Revue - články - POUŽITÍ HOMEOPATIK V PERIMENO-PAUZE


POUŽITÍ HOMEOPATIK V PERIMENO-PAUZE

Ústava Světové zdravotnické organizace (WHO) definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a ne jenom jako absenci nemoci nebo vady. V souladu s hledáním nových cest k zefektivnění současné medicíny jsou jasné celosvětové snahy o rozsáhlejší zapojování komplementárních a alternativních metod (CAM) do každodenní medicínské praxe. To lze jednoznačně vyčíst z dokumentu WHO s názvem Traditional medicine strategy 2014–2023. Vhodnost integrace CAM potvrdila také paní Margaret Chanová, minulá generální ředitelka WHO, která uvedla, že tyto dva systémy tradiční a západní medicíny nemusí být v rozporu. V kontextu primární zdravotní péče se mohou vzájemně prolínat v prospěšné harmonii, využívat nejlepší vlastnosti každého systému a kompenzovat určité slabiny každého z nich. Homeopatii jako nekonvenční metodu léčby praktikuje v průměru 45 000 evropských lékařů a mnoho občanů ji používá. Také lékárník jako odborník na léky může v rámci individuálního poradenství doporučit volně prodejné homeopatické léčivé přípravky. Poradenství musí být samozřejmě podloženo vzděláním. Je na místě zdůraznit jeho dostatečnost, protože klasická homeopatie potřebuje vysokou úroveň vzdělání pro pochopení postupu při léčbě pacientů i pro porozumění homeopatické farmacii obecně. Samozřejmě i v případě doporučování homeopatických léčivých přípravků platí všechna pravidla pro doporučování léků k samoléčbě obecně. Kromě doporučení konkrétního léku jsou součástí poradenství informace o správném podávání homeopatik. Pacientovi, obzvláště takovému, který nemá s homeopatickými lékovými formami zkušenosti, je třeba zdůraznit, že se homeopatika užívají mimo jídlo a daný počet granulí nebo tablet se nechá volně rozplynout v čistých ústech, nezapíjí se. V případě granulí se 1 dávka rovná 5 granulím nezávisle na věku a váze pacienta.

Každá tuba je opatřena praktickým dávkovačem v podobě víčka, z nějž lze granule pohodlně nasypat rovnou do úst. Pokud je pacientem kojenec nebo velmi malé dítě, je možné 1 dávku rozpustit v malém množství kojenecké vody a dávkovat do úst lžičkou nebo injekční stříkačkou. Homeopatické granule jsou vyrobeny ze směsi sacharózy a laktózy, 1 dávka 5 granulí obsahuje minimální množství 0,25 gramů cukru, proto mohou homeopatika se započítáním do své denní bilance užívat i diabetici. Homeopatie se ukazuje jako úspěšná v případě léčby nepříjemných klimakterických potíží, obzvláště návalů horkosti. Umožňuje jednoduchou preskripcí bojovat nejen proti návalům horkosti, ale také proti dalším celkovým příznakům, které perimenopauzu doprovázejí: potížím se spánkem a změnám nálad. Homeopatická léčba je vhodná pro všechny ženy a zejména pro ty pacientky, které nechtějí nebo nemohou užívat hormonální substituční léčbu. Bude nejlépe účinkovat, pokud bude podávána již při prvních potížích. Doporučovaná homeopatika mohou být podávána v rytmu potíží, nebo každodenně, a to tak dlouho, jak je potřeba. S ohledem na svou podstatu jsou bez známých nežádoucích účinků a s klasickými léky neinteragují. Homeopatická léčba bere v úvahu konkrétní reaktivitu organizmu. Pro výběr správného léku je důležitý typ a intenzita symptomů pacientky, důvody jejich zhoršení či zlepšení a periodicita.

 

LACHESIS 15 C, 1× denně před usnutím

Tento homeopatický lék pokrývá maximum příznaků, se kterými se obvykle u ženy v menopauze setkáváme – návaly horkosti spojené se zarudnutím v obličeji, termofobie, noční probouzení spojené s návaly horkosti, které pacientku nutí k odkrytí, otevření oken, ovívání, časté bolesti hlavy a dále střídání nálad v průběhu stejného dne s fázemi deprese a excitace. Proto je jeho použití v tomto období nejfrekventovanější.

 

SULFUR 15 C, 1× denně před usnutím

Tento homeopatický lék je vhodný pro pacientky, které si stěžují na návaly horkosti a v jejichž anamnéze nacházíme střídání období s ekzémem a astmatem nebo rhinitidami. Všechny potíže se zhoršují teplem a zlepšují chladem.

 

BELLADONNA 9 C, 3–4× denně podle závažnosti potíží

Je vhodná, pokud si pacientka stěžuje na hojné pocení, zarudnutí obličeje a vazomotorické návaly horkosti především do hlavy. V perimenopauze se často rozvíjí spastická arteriální hypertenze, jejíž projevy souvisí s nervovým stavem pacientky. Přecitlivělým pacientkám, pro něž se sebemenší mrzutost stává katastrofou, a příznaky mívají paradoxní charakter, je možné doporučit homeopatický lék Ignatia amara 15 CH v dávce 1× denně. Autoritativním ženám, často zavaleným prací, které bývají často nervózní, nesnáší odpor a jejichž chování je provázeno výbuchy zlosti, je možné doporučit Nux vomica 15 CH. Za účelem snížení nebo prevence demineralizačních procesů, které menopauzu doprovází, je možné pacientkám doporučit také kombinaci dvou homeopatik, a to Silicea a Calcarea carbonica. S prodlužováním délky života prožívají současné ženy více než jeho třetinu v peri- a postmenopauze. Nejedná se o lékařskou diagnózu, ale o životní periodu, která může být dostatečně aktivní, kvalitní a příjemná. Doporučování homeopatik, jakkoli je efektivní, ani v tomto případě samo o sobě nestačí. Zařazení pohybu, nekouření, dostatku spánku a zdravý jídelníček by měly být součástí rad všem pacientkám. Více odborných informací o homeopatické léčbě a kurzech homeopatie pro lékárníky je možné najít na stránkách Homeopatické lékařské asociace www.hla-homeopatie.cz a cedh.cz.

 

PharmDr. Renata Semeráková
vedoucí lékárnice Lékárny Nemocnice Na Homolce