Revue - články - POUŽITÍ HOMEOPATIK U HERPETICKÝCH INFEKCÍ


POUŽITÍ HOMEOPATIK U HERPETICKÝCH INFEKCÍ

I přes značnou komercionalizaci zdravotnictví se české lékárny snaží rozšiřovat své odborné aktivity. Stále více lékáren poskytuje svým pacientům nadstandardní odborné služby. Rozšiřuje se konzultační činnost zaměřená na prevenci a zdravý životní styl. V rámci terapeuticko-poradenského servisu mohou lékárníci doporučovat také homeopatické přípravky, protože jsou v ČR registrovanými léčivými přípravky a jsou běžně dosažitelné v lékárenské distribuční síti. Jejich doporučování na základě dobré znalosti homeopatie je a v současném konkurenčním prostředí i nadále bude nepopiratelnou výhodou. V květnu 2015 byla založena při Homeopatické lékařské asociaci (HLA) Sekce farmaceutů. Důvody jejího založení vycházely z narůstajícího zájmu laické veřejnosti o homeopatii a vzrůstajícího používání homeopatických léčivých přípravků u běžných akutních onemocnění. Právě u těchto onemocnění se pacienti obvykle v první linii obracejí s žádostí o radu na lékárníky. Zároveň s tím vznikala potřeba zajištění kvalitního vzdělávání lékárníků. HLA, která zaručuje vysokou úroveň homeopatického vzdělávání v ČR, je v tomto případě tou nejlepší platformou a spojení lékaře a lékárníka zaručuje poskytnutí péče o pacienta na stejných základech a v ideální návaznosti: u banálních akutních onemocnění v gesci lékárníka, u závažnějších a chronických stavů v gesci lékaře. Lékárníci mohou společně s lékaři absolvovat roční kurz mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH. Tento kurz je určen pro lékárníky s hlubokým zájmem o homeopatii.

Homeopatie je nekonvenční metoda léčby, jejímž nejpodstatnějším principem je pravidlo podobnosti. Pro jeho pochopení lze využít následujícího příkladu: píchne-li zdravou osobu včela, pak se v místě vpichu náhle vytvoří růžovočervený edém, který štípe, pálí a postiženému uleví přikládání studených obkladů. Máme-li před sebou nemocného s náhle vzniklou kožní erupcí, která má stejné charakteristiky (otok, pálivá, píchavá bolest, zlepšení studenými obklady), pak bez ohledu na příčinu bude příznaky pacienta zlepšovat použití léčivého přípravku získaného homeopatickým zpracováním matečné tinktury připravené macerací celé včely (Apis mellifica). Použití takového přípravku, v němž je včelí jed natolik zředěn, že je jeho použití bezpečné, stimuluje vlastní obranné mechanizmy organizmu a tím zvyšuje jejich terapeutické schopnosti. Homeopatická léčba bere v úvahu konkrétní reaktivitu organizmu. Pro výběr správného léku je víc než diagnóza důležitý typ a intenzita symptomů jednotlivého pacienta. Jedná se tedy o léčbu individualizovanou. Konkrétním příkladem mohou být dva pacienti, kteří trpí stejnou diagnózou, např. mezižeberním pásovým oparem: prvního z nich trápí vezikulo-edematózní erupce, bodavé, palčivé bolesti, které se zlepšují studenými obklady. Tyto příznaky se budou zlepšovat, pokud bude pacient užívat výše zmiňovaný homeopatický přípravek Apis mellifica 15 C.

Druhý pacient bude mít kožní erupci stejného vzhledu a bude si rovněž stěžovat na pálivé bolesti, které však budou nejhorší v noci a zklidňující účinek budou mít teplé obklady. Způsob reakce tohoto pacienta je zcela rozdílný, ačkoliv se jedná o tutéž diagnózu, a klasická medicína bude mít pro oba pacienty stejný lék. Homeopatickým lékem zde však bude Arsenicum album 15 C. Při včasném použití dokáže podaný homeopatický lék pozastavit výsev, zkrátit jeho dobu a předcházet komplikacím, jako jsou pozosterové bolesti. V případě pásového oparu je možné homeopatikum přidat ke klasickým lékům se stejnými výhodami a bez jakýchkoli obav z interakcí. V případě herpes simplex budou homeopatika léky volby. Léčbu je třeba zahájit velmi rychle, ihned při prvních prodromech, což i v tomto případě umožní zastavit vznik nebo zmírnit intenzitu akutních potíží a oddálit další výsev. Homeopatické léky vybíráme na základě vzhledu, modalit a jednotlivých stadií onemocnění. Vzhledem k charakteru tohoto virového onemocnění je možné doporučit homeopatické léky i preventivně v případě opakovaných výsevů, jestliže známe situace, ve kterých dochází k herpetickému výsevu: vliv menstruačního cyklu, expozice na slunci, horečka, stres, imunodeficience.

Výběr homeopatických léků u herpetických infekcí:

APIS MELLIFICA 15 C

• Pocit pálení, svědění, píchání, edém bez klinického výsevu nebo na jeho počátku.

• Začít užívat neprodleně při vzniku prodromů.

 

RHUS TOXICODENDRON 15 C

• Typická herpetická léze, drobné puchýřky s obsahem čirého sekretu. • Začít užívat při prvních prodromech (ještě před objevením vezikul), při recidivách pro zamezení nebo oddálení výsevu.

 

CANTHARIS 15 C

• Puchýřky splývající do velkého puchýře, s nekrotizujícím sklonem, pocity silné palčivosti, často opar při horečce.

 

NATRUM MURIATICUM 15 C

• Prochlazení spojené s oparem na horním rtu, opakovaný výsev oparů při únavě, psychické zátěži, u moře, při slunění.

• Lze podávat už preventivně před cestováním, týden před odjezdem a po celou dobu pobytu.

 

SEPIA OFFICINALIS 15 C

• Opakovaný výsev oparů vázaný na menstruační cyklus, pro zamezení nebo oddálení výsevu.

V případě akutních výsevů se homeopatické léky podávají často, každých 15 minut až každou hodinu a se zlepšením se postupně vysazují. V prevenci recidiv se podávají jedenkrát týdně po dobu minimálně jednoho měsíce. I při doporučování homeopatik platí, že by měl být pacient poučen o dodržování režimových opatření. Více odborných informací o homeopatické léčbě a kurzech homeopatie pro lékárníky je možné najít na stránkách Homeopatické lékařské asociace www.hla-homeopatie.cz a cedh.cz.

 

PharmDr. Renata Semeráková,
vedoucí lékárnice Lékárny Nemocnice Na Homolce