Revue - články - POUŽITÍ HOMEOPATIK U CHIRURGICKÝCH PACIENTŮ


POUŽITÍ HOMEOPATIK U CHIRURGICKÝCH PACIENTŮ

Během posledních let stoupá zájem o samoléčení a volně prodejné léky. Současný pacient se stává aktivním – sám vyhledává zdravotní informace a podílí se na péči o vlastní zdraví. Stoupá jeho zájem o prevenci. Lékárny jsou nejsnáze dosažitelná zdravotnická zařízení určená široké veřejnosti a často představují první kontaktní místo pacienta v systému poskytování zdravotní péče. Lékárník zaujímá strategickou pozici mezi lékařem a pacientem a je tím zdravotnickým pracovníkem, který je kompetentní k poskytování poradenství o léčivých přípravcích dostupných bez lékařského předpisu. Je nezastupitelný v zajišťování bezpečné a účinné samoléčby. V rámci individuálního lékového poradenství může lékárník doporučovat i homeopatické přípravky, protože jsou v České republice dle české i evropské legislativy registrovány jako léčivé přípravky a část z nich je volně prodejná. V lékárnách se dnes setkáme s dvojím typem homeopatických přípravků lišících se způsobem registrace. První z nich jsou s ohledem na zvláštní vlastnosti, jako je velmi nízký obsah účinných složek a obtížnost použití konvenčních statistických metod při klinickém hodnocení, registrovány zjednodušenou registrací a kontrolovány pouze z hlediska bezpečnosti a kvality. Druhým typem jsou homeopatické léčivé přípravky s indikacemi, které kromě doložené kvality a bezpečnosti mají odpovídajícím způsobem (nejčastěji odkazy na homeopatickou literaturu) doloženu i vhodnost a oprávněnost léčebných indikací. V obou případech je každopádně zaručeno, že jsou přípravky doporučované v lékárně kvalitní a bezpečné. Pokud se lékárník nechce spokojit pouze s prodejem homeopatik, ale chce je aktivně doporučovat v samoléčení, je především třeba, aby homeopatické léky a jejich působení dobře znal. Homeopatická klientela je náročnější, a je nutné, aby lékárník, na kterého se takový klient či pacient obrátí s žádostí o radu, byl v homeopatii skutečně kompetentní. Měl by být schopen poradit v samoléčení, ale také rozhodnout, kdy je nezbytná konzultace s lékařem.

Jednou z organizací zajišťujících kvalitní vzdělávání odborníků v homeopatii v ČR je Homeopatická lékařská asociace (HLA). Členství v HLA bylo až do jara 2015 vyhrazeno pouze lékařům a veterinárním lékařům, nyní je otevřeno i pro farmaceuty. Největší výhodou pro její členy je příslušnost k organizaci, která je partnerem CEDH (Centrum pro vzdělávání a rozvoj v homeopatii) se sídlem v Paříži. HLA je začleněna i do mezinárodního rámce členstvím v Evropské Komisi pro homeopatii (ECH) při Radě Evropy. Lékárna, jejíž personál je odborně vzdělán v homeopatii, zvyšuje v dnešní době agresivní konkurence svoji specifičnost, ať už jde o lékárnu veřejnou, či nemocniční. Nejčastějším homeopatickým zadáním v nemocniční lékárně je příprava k operaci. U náročných operací, ke kterým je pacient často objednáván v dlouhém pořadníku, znamená každé oddálení termínu posunutí o několik týdnů. Navíc je žádoucí, aby se pacient k operaci dostavil pokud možno v co nejlepší psychické i fyzické kondici. Často se jedná o pacienty rizikové – warfarinizované, polymorbidní, užívající velké množství léků, kde jsou možnosti výběru dalších klasických léků pro samoléčbu výrazně omezeny. Použití homeopatik se s klasickými léky nevylučuje, v řadě případů je mohou vhodně doplňovat, nebo nabízet řešení tam, kde klasická medicína není dostatečně účinná a bezpečná. Použití homeopatických léčivých přípravků podporuje vlastní regenerační procesy organizmu a tím zkracuje délku rekonvalescence a snižuje riziko komplikací.

Chirurgický zákrok může u pacienta vyvolat úzkost a je vždy určitou formou traumatu. Pacientovi můžeme doporučit homeopatika, která ho připraví na zákrok i na období, jež po něm následuje. Zásadním doporučovaným léčivým přípravkem u pacientů podstupujících chirurgický zákrok je Arnica montana 15 C. Je vhodný v prevenci, v časné pooperační péči i ve fázi rekonvalescence. Zlepšuje pružnost cév, omezuje krvácení, urychluje vstřebávání hematomů a zmírňuje bolestivost po zákroku.

Je možné jej použít samostatně, nebo kombinovat s dalšími léky se synergickým či doplňujícím účinkem:

• PHOSPHORUS 15 C Snižuje riziko hemoragie.

• GELSEMIUM 15 C Lék proti velké úzkosti, která pacienta doslova paralyzuje, k potlačení strachu s pocitem na omdlení, k dodání pocitu jistoty.

• ACONITUM NAPELLUS 30 C Při strachu z operace s hypertenzí, syndromu bílého pláště, akutním stresu při vyslovení závažné diagnózy.

• STAPHYSAGRIA 9 C K urychlení hojení rovných řezných ran skalpelem, zmenšení bolestivosti po zákroku.

• NUX VOMICA 9 C Na podporu jaterní detoxikace po anestezii, ke snížení pooperační nauzey, zvracení, usnadnění prvního vymočení, zlepšení pooperační zácpy.

• APIS MELLIFICA 15 C Při pooperačním otoku s pocitem píchavé, pálivé bolesti, zlepšujícím se studenými obklady; při lokální alergické reakci na léky nebo použitou dezinfekci.

• CHINA 9 C Při fyzické astenii doprovázené bledostí a hypotenzí u pacientů, u kterých došlo k rozsáhlé ztrátě organických tekutin (hemoragie, pocení…), srovnává vnitřní prostředí. Více odborných informací o homeopatické léčbě a kurzech homeopatie pro lékárníky je možné najít na stránkách Homeopatické lékařské asociace www.hla-homeopatie.cz a cedh.cz.

 

PharmDr. Renata Semeráková
vedoucí lékárnice Lékárny Nemocnice Na Homolce