Revue - články - NA CO NEZAPOMÍNAT PŘI VÝDEJI ANTIBIOTIK


NA CO NEZAPOMÍNAT PŘI VÝDEJI ANTIBIOTIK

Antibiotika a jejich užívání jsou v posledních letech žhavým tématem diskuzí nejen mezi námi odborníky, ale také mezi širokou laickou veřejností. Ačkoliv stále více lidí už díky osvětě ví, že při užívání antibiotik je třeba být obezřetný, informace zveřejněné Českou lékárnickou komorou jsou stále alarmující – 40 % Evropanů se stále mylně domnívá, že antibiotika léčí nachlazení a chřipku. Téma je tedy stále vysoce aktuální. Ráda bych proto připomenula základní zásady, na které by při výdeji antibiotik neměl zapomínat žádný farmaceut.

 

ZÁSADY UŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK

Každého pacienta vždy informujeme o nastaveném dávkovacím schématu a sdělujeme, po kolika hodinách má antibiotika užívat. Při nemoci však lidé často hůře vnímají a naše praxe ukazuje, že nejlepší je na krabičku léku klientovi napsat konkrétní časy, kdy si má tabletu vzít. Minimalizujeme tak riziko popletení či úplného vynechání dávky. Nikdy nezapomeňme pacienty upozornit na to, že základem léčby je vždy poctivě dobrat celou dávku, kterou lékař předepsal. Pokud pacient nespotřebuje celé balení a nějaké tablety mu po ukončení předepsané terapie zbydou, informujeme jej o tom, že je na místě vrátit nespotřebovaná léčiva zpět do lékárny. Zbylé léčivé přípravky by pacient nikdy neměl likvidovat sám, jejich odbornou likvidaci musí zajistit lékárna. Bohužel skladování nedobraných antibiotik v domácí lékárničce na horší časy s tím, že se ještě v budoucnosti budou hodit, je v českých domácnostech stále častým nešvarem. Na co se naši klienti ptají nejvíce, je souvislost užívání léků s jídlem. Pacientům proto trpělivě vysvětlujeme podle konkrétního léčiva, zda je mají brát na lačno, jednu hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle (např. penicilíny), nebo těsně po jídle (cefuroxim), a také jak mohou konkrétní antibiotika reagovat s některými potravinami (např. s mlékem a mléčnými výrobky). K interakcím také dochází s minerály (tetracykliny, fluorochinolony) či s alkoholem (metronidazol) a jinými léky (např. antacida, statiny).

 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Totéž platí o upozornění na možné nežádoucí účinky léků. U tetracyklinů, fluorochinolonů a cotrimoxazolu upozorňujeme na riziko vzniku fotosenzitivní reakce, a tedy nutnost chránit se před sluncem (včetně slunečních brýlí), u penicilínových antibiotik je riziko vzniku alergické kožní reakce, fluorochinolony mohou způsobovat poruchy vidění, bolesti hlavy. Zažívací potíže spojené s průjmy se mohou vyskytnout zejména u širokospektrých antibiotik. Také je třeba pacienty upozornit na to, že pokud se náhle objeví jakékoli nežádoucí účinky (kožní rash, potíže s dýcháním, silné průjmy), je potřeba okamžitě kontaktovat lékaře. Těmito informacemi shrneme doporučená režimová opatření, která by měli pacienti při léčbě dodržovat. A na místě je také poučení o tom, že v případě, kdy obtíže neustoupí, je opět nutné kontaktovat svého ošetřujícího lékaře.

 

PODPŮRNÁ LÉČBA

Probiotika dnes už při výdeji antibiotik doporučuje každý expedient automaticky, a to nejen v případě, kdy se jedná o širokospektrá antibiotika. Pozorujeme, že dokonce i laická veřejnost si je vědoma toho, že tyto doplňky celkově posilují imunitní systém, a tak i zájem o ně ze strany zákazníků pomalu roste. Co si ale pacienti neuvědomují, je fakt, že doporučené dávkovací schéma probiotik by mělo trvat ještě minimálně týden po dobrání poslední dávky antibiotika, aby regenerace střevní mikroflóry proběhla důkladně. Svou roli patrně hraje, a to zvláště u seniorů, jejich cena. Proto se vždy snažíme klientům doporučit alespoň nejmenší balení s deseti tobolkami jako nezbytný základ pro bezproblémový průběh léčby. Na našem pracovišti ale pozorujeme, že mladší generace, a to především ženy, už je informovanější a je si vědoma pozitivního přínosu probiotik. Mladší lidé si je často u lékárníka vyžádají sami a kupují je v dostatečně velkých baleních.

 

CRP TESTOVÁNÍ

Stále poměrně neznámý je mezi pacienty domácí CRP test, který je již v lékárnách běžně dostupný a dle mého názoru je stále nezaslouženě přehlížen. V případě, kdy má pacient příznaky nachlazení, má v podstatně dvě možnosti. Buď si sám nakoupí volně prodejné léčivé přípravky, nebo navštíví lékaře, který mu doporučí opět volně prodejné léky na virózu, nebo naordinuje antibiotika. CRP test však dokáže během několika minut ukázat, zda se jedná o virovou, či bakteriální infekci, a napoví, zda je vůbec nutné nasazovat antibiotika. Samozřejmě, CRP test je především orientační, avšak nemocný si tak může ušetřit spoustu času, který by strávil čekáním u lékaře, kde se může nakazit od dalších pacientů. Balení navíc obsahuje dva CRP testy, takže je možné v průběhu léčby test zopakovat a zjistit, zda je bakteriální infekce na ústupu.

 

ANTIBIOTIKA NA DOVOLENOU

Vzhledem k tomu, že se blíží léto a doba dovolených, začínají si lidé poctivě doplňovat své cestovní lékárničky. Ti, kteří se chystají do vzdálených exotických míst, bývají lékaři předzásobeni i antibiotiky. Nezapomeňme proto klientům připomínat důležitost uchovávání léčiv. Zkušený lékárník pozná podle dalších přípravků, které lidé před odjezdem většinou nakupují, že se klient chystá vycestovat. Pak je určitě na místě zdůraznit správné uchovávání léčiv (většinou do 25 °C), což by v době klimatizovaných pokojů neměl být problém ani v exotických krajích. Dále zdůrazňujeme, že k nasazení antibiotik během dovolené by mělo dojít pouze v krajním případě. Jejich neopodstatněným užíváním, a to nejen během dovolené, může vzniknout rezistence a příští léčba už nemusí být účinná. Po návratu domů, když se člověk už nechystá nikam vycestovat, je opět vhodné nespotřebované léky vrátit zpět do lékárny. Zachování účinnosti antibiotik je zodpovědností každého z nás. Proto bych na závěr chtěla apelovat, abychom pokračovali v šíření osvěty a aktivně naše klienty edukovali.

 

Mgr. Irena Kiliková
autorka je vedoucí Lékárny AGEL v Hornické poliklinice Ostrava