Revue - články - LÉKÁRNY POMÁHAJÍ S ODVYKÁNÍM KOUŘENÍ


LÉKÁRNY POMÁHAJÍ S ODVYKÁNÍM KOUŘENÍ

Skoncovat s kouřením jednou pro vždy je obzvlášť pro některé závislé na tabáku téměř nereálná představa. Bez vlastního odhodlání to ale nejde a velmi důležitá je také motivace. Někteří z vás jsou možná ti, kteří již absolvovali garantovaný kurz ČLnK „Odvykání kouření v lékárnách“ a v rámci své profese pomáhají pacientům se závislostí na cigaretách. MUDr. Ondřej Sochor, který se léčbou závislých na tabáku zabývá, prozradil, jak jsou na tom české lékárny s pomocí kuřákům a jak důležitá je u těchto závislých pacientů odborná pomoc.

 

PANE DOKTORE, KDY A KDE SE ZRODIL NÁPAD, ŽE LÉKÁRNY BUDOU POMÁHAT PACIENTŮM SE ZÁVISLOSTÍ NA TABÁKU?

Lékárníci pomáhají odvykat kouřit už od zavedení preparátů náhradní nikotinové léčby v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Zejména ve Velké Británii byly preparáty náhradní nikotinové terapie (NRT) oblíbené (až 20 % pokusů odvykání kouření bylo s jejich pomocí). Proto i tam jsou také lékárny oprávněné vydávat jednou za šest měsíců medikaci hrazenou zdravotní pojišťovnou. Pokud potřebují pro relaps klienti další, mohou si ji přikoupit.

 

V ČESKÉ REPUBLICE KOUŘÍ PODLE ÚDAJŮ STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU TÉMĚŘ KAŽDÝ TŘETÍ ČLOVĚK A ŘADA Z NICH SE JIŽ POKOUŠELA S KOUŘENÍM PŘESTAT. JAK VELKÁ JE PODLE VÁS ŠANCE, ŽE TO DOKÁŽOU SAMI BEZ ODBORNÉ POMOCI?

Pokud se na Nový rok rozhodnete pouze silou dobré vůle přestat kouřit, je pravděpodobnost, že za rok nebudete kouřit, jen kolem 2–4 %. Naopak pokud se zkombinují NRT a bupropion, pak je úspěšnost kolem 24–25 %. Další lék – vareniklin – má úspěšnost přes 33 % s odbornou pomocí.

 

KOLIK LÉKÁREN AKTUÁLNĚ NABÍZÍ POMOC SVÝM PACIENTŮM S ODVYKÁNÍM KOUŘENÍ A JAKOU MAJÍ ÚSPĚŠNOST?

Počet lékáren a lékárníků zapojených do projektu se zvyšuje. Nyní je proškolených již 187 lékárníků a lékárnic, seznam zapojených lékáren najdete na: http://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Odborne-poradenstvi-v-lekarnach/Odvykani-koureni.aspx.

 

PROJEKT NA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ PODPOŘILA I ČLNK. CO VŠECHNO MUSÍ LÉKÁRNA SPLNIT, ABY MOHLA BÝT SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU?

Stačí vyslat na garantovaný kurz České lékárnické komory „Odvykání kouření v lékárnách“ svého lékárníka nebo lékárnici. Po úspěšném absolvování jsou i jejich jména a adresy lékáren přidané na webové stránky www.lekarnici.cz, kde si je už vyhledá závislý na tabáku, stejně jako zodpovědná pracovnice ze zdravotní pojišťovny. Velká většina z nich proplácí zpětně medikaci na léčbu závislosti na tabáku (od 400 do 4 000 Kč), jejich přehled je uveden na stránkách Společnosti léčby závislosti na tabáku: http://www.slzt.cz/dokumenty/prispevky_pojistoven_2016.pdf.

 

KOUŘENÍ JE V PODSTATĚ NEMOC. LZE ALE POMOCT I TĚM KUŘÁKŮM, KTEŘÍ SE SVOU ZÁVISLOSTÍ SKONCOVAT NECHTĚJÍ?

Lze jim pomoct pochopit, že nejsou neschopní, ale jsou velmi pravděpodobně závislí. A jelikož řada z nich deklaruje, že mohou „kdykoliv“ přestat, nebo že chtějí přestat – pak se s nimi můžete domluvit na pevně stanoveném dni D. Třeba i za několik týdnů nebo měsíců, ale pak se toho držet. A můžete je podporovat, společně si odkládat finance a naplánovat, co navíc si z ušetřených peněz závislý koupí.

 

DÁ SE Z VAŠICH ZKUŠENOSTÍ ŘÍCT, KDO JE S ODVYKÁNÍM KOUŘENÍ ÚSPĚŠNĚJŠÍ? JESTLI ŽENY, ČI MUŽI A MLADŠÍ, NEBO STARŠÍ GENERACE?

Čím déle se odvykáním kouření zabývám, tím poctivěji přiznávám, že mne mnoho klientů nebo klientek překvapí svou úspěšností, jakkoliv by průměry a statistiky hovořily v jejich neprospěch. Obecně podnikají ženy méně pokusů přestat kouřit, potřebují mít svá rozhodnutí více rozmyšlená. Naopak muži častěji využijí nečekané příležitosti, jako třeba hospitalizace, k tomu, aby přestali kouřit. Po hospitalizaci je více pravděpodobné, že přestanou kouřit spíše starší než mladší pacienti.

 

KROMĚ LÉKÁRNÍKŮ ŠKOLÍTE NA POMOC S ODVYKÁNÍM KOUŘENÍ I ZDRAVOTNÍKY, KTEŘÍ MAJÍ URČITĚ VÝHODU BLIŽŠÍHO KONTAKTU S PACIENTEM. EXISTUJE PODLE VÁS I DALŠÍ CESTA, JAK ELIMINOVAT POČET KUŘÁKŮ V ČESKÉ REPUBLICE?

Těch cest je mnoho. Místo dlouhé odpovědi shrnující mnoho dílčích a méně efektivních způsobů bych nabídl zákaz kouření (tzv. end-game) jako kauzální řešení, které je z pohledu státu i medicíny jednoznačně finančně nejvýhodnější. Již dávno platí ve státě Bhútán, k roku 2040 je již uzákoněn i na Novém Zélandu. V Singapuru mají od roku 2012 zákon, že lidé narození v roce 2012 již nebudou smět kouřit. O dalších variantách již diskutují v ruském parlamentu. Ve srovnáním s cigaretami žádný jiný produkt prodávaný na našem území nezabije polovinu svých uživatelů.

 

Text: Marcela Špálovská
redakce AR