Revue - články - OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA VE STÁŘÍ


OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA VE STÁŘÍ

Cílem optimální výživy ve stáří je zabezpečení potřebné energie, živin, vitamínů, stopových prvků a minerálních látek s ohledem na celkový zdravotní stav a na udržení maximální možné tělesné aktivity a soběstačnosti. Vlivem stárnutí se postupně zhoršuje funkční kapacita orgánů a jejich fyziologické funkce. Mění se schopnost trávení i vstřebávání, vytrácí se pocit žízně, s čímž se pojí nedostatečná hydratace, zhoršují se renální funkce, přirozeně ubývá svalová a kosterní hmota, dochází ke změnám v imunitním systému. Významnou roli, mimo jiné, hrají vzájemné a vedlejší účinky užívaných léků, sociální prostředí i ekonomická situace každého jedince.

 

ZHODNOCENÍNUTRIČNÍHO STAVU

Ve stáří se také zhoršují psychické funkce, snižuje se motivace a vlivem zhoršujícího se celkového zdravotního stavu může klesat i vlastní schopnost sebeobsluhy, schopnost nakupovat potraviny a vařit, člověk se stává částečně nebo plně závislým na pomoci druhých. Pokud se nemocný senior dostane do jakéhokoli lůžkového zařízení a pokud je jeho zdravotní stav ovlivněn onemocněním nebo operací, je velmi důležité, aby byl jeho nutriční stav zhodnocen nutričním terapeutem a následně aby bylo pravidelně sledováno, zda u něho nedochází k váhovému úbytku (nelze-li zjistit hmotnost, využíváme měření obvodu nedominantní paže) a jakou má chuť k jídlu, a dále také množství přijímané stravy a tekutin, stav dutiny ústní a funkčnost chrupu, schopnost polykání, schopnost se sám najíst a napít a také to, zda se u něj nevyskytují zažívací potíže, průjmy nebo zácpa. Hodnocen je i stav a celistvost jeho kůže, případné rány, proleženiny a otoky. Nefunkční nebo chybějící chrup může mít za následek omezení příjmu pestré a plnohodnotné stravy, zejména masa, ovoce a zeleniny. Záhy se tak může projevit nedostatek bílkovin, železa, vitamínu C, vlákniny. Omezená celková mobilita a nedostatečný pobyt venku na slunci zvyšují riziko nedostatku vitamínu D, čímž se snižuje schopnost využití vápníku v těle.

 

HYDRATACE A PESTROST STRAVY

S přibývajícím věkem je důležité dbát na dostatečnou hydrataci a pestrost stravy s vysokým obsahem kvalitních živin, zejména bílkovin, ryb, mléčných a zakysaných mléčných výrobků, ovoce, zeleniny a luštěnin. Vesměs většinu pokrmů je nezbytné upravit doměkka. Pomoci si lze strouháním, krájením na menší kousky, dostatečnou a vhodnou tepelnou úpravou, případně lisováním nebo mixováním. Zejména pak u masa, zeleniny, luštěnin. Pro horší stravitelnost některých složek potravy, například luštěnin a zeleniny, je vhodnější zvolit pokrm nastavený luštěninami a zeleninou jen zčásti než jako samostatný pokrm. Zelenina je lépe stravitelná po tepelné úpravě. Než pokrmy smažené a připravované na tuku jsou lépe stravitelné pokrmy vařené, dušené, pečené v alobalu, ve formě nákypů, krémů, pyré apod. Zvýšená pozornost by měla být věnována také vhodnému skladování a čerstvosti potravin. Pokud nelze adekvátní výživu zajistit běžnou stravou, přichází na řadu nezbytná modulová dietetika a přípravky enterální výživy k popíjení nebo určené k aplikaci do výživových sond. Potřeba proteinů u zdravého člověka činí 0,8 g na kilogram tělesné hmotnosti. U seniorů se potřeba zvyšuje na 1 až 1,2 g, a v případě nemoci nebo proleženin až na 1,5 až 2 g.

 

Mgr. Marie Kohutová, DiS.
autorka je vedoucí Oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice Olomouc