Revue - články - Čištění mezizubních prostorů I.


Čištění mezizubních prostorů I.

Informovanost pacientů o správném čištění mezizubních prostorů stále ještě není na potřebné úrovni a není ani standardem používání pomůcek k tomu určených. Ani důkladné a správné používání ostatních pomůcek nedokáže nahradit funkci pomůcek mezizubních. Řada pacientů zná, popř. nějakým způsobem používá zubní nit, nicméně mezizubní kartáčky jsou pro mnoho z nich novinkou. Je proto nutné se v ordinacích více zaměřit na doporučení a nácvik používání těchto pomůcek, jelikož jejich přínos pro pacienta, hygienistku i lékaře je obrovský. V prvním díle o čištění mezizubních prostorů se budeme věnovat mezizubním kartáčkům.

Mezizubní kartáčky

Mezi základní pomůcky pro mezizubní hygienu řadíme mezizubní kartáčky a zubní nit. Používání těchto pomůcek je třeba volit individuálně pro každého konkrétního pacienta. Doporučení dáváme na základě indikace s ohledem na situaci v ústech, manuální zručnost a trpělivost pacienta. Mezizubní kartáčky mají v moderní dentální hygieně nezastupitelné místo, nicméně se stále ještě jedná o pomůcku, která není pacientům často známá. Mezizubní kartáčky byly vynalezeny v 60. letech 19. století jako alternativa párátka. Možnost používání těchto pomůcek nekomplikuje jen fakt, že je pacienti často vůbec neznají, ale i to, že je jejich užívání bez odborné pomoci objektivně nesnadné. Aby mezizubní kartáčky plnily naše i pacientovo očekávání, musí splňovat určitá kritéria a být správně indikovány, změřeny i používány.

Mezizubní kartáček sestává z držadla a pracovní části. Na trhu nacházíme různé modifikace této pomůcky.

Držadlo

Správně koncipované držadlo usnadňuje pacientovi ergonomické zacházení s pomůckou. Tvar držadla se lehce liší v závislosti na výrobci, ale obecně je možno rozdělit držadla na rovná a zahnutá. U rovných variant je pracovní část nasazena rovnoběžně s držadlem, u zahnutých pod určitým úhlem. Rovnou variantu často používáme pro frontální úsek, laterálně naopak s výhodou využijeme držák zahnutý, který nabízí lepší manipulaci. Držadlo může být plastové nebo kovové. Většina mezizubních kartáčků na trhu má spojenou pracovní část s držadlem pevně, nacházíme však i tzv. „click systém“, který umožňuje dle potřeby měnit držadla a u něhož všechny typy držadel a pracovních částí jsou kompatibilní.

Pracovní část

Pracovní část mezizubních kartáčků je tvořena jádrem a na jádru osazenými vlákny.

Jádro mezizubního kartáčku

Jádro bývá obyčejně drátěné, z nerezavějící oceli, nicméně se jeho konkrétní materiál liší v závislosti na výrobci. Např. mezizubní kartáčky Curaprox mají drátěné jádro z chirurgického drátku Cural, bez obsahu niklu. Jádro mívá různou šířku, která se obvykle zvyšuje s průměrem vláken, jimiž je jádro osazeno. Pro péči o implantáty jsou vyráběny mezizubní kartáčky s drátkem potaženým plastem zamezujícím jejich poškození. Jádro by mělo být co nejužší, aby se pohodlně a atraumaticky dostalo do mezizubního prostoru, ale mělo by být také dostatečně pevné, aby se nedeformovalo a vydrželo několikanásobné čištění.

Vlákna mezizubního kartáčku

Pro vlákna mezizubního kartáčku platí podobná kritéria jako pro vlákna kartáčku ručního. Vlákna jsou běžně vyráběna z nylonu nebo polyesteru. Z výzkumu, na kterém se podílelo 30 ortodontických specialistů a zubních lékařů, vyplynulo, že kritériem pro výběr mezizubního kartáčku nebývá jen velikost kartáčku, stejně důležitá je také tvrdost vláken. Skupina velmi měkkých mezizubních kartáčků byla hodnocena velice pozitivně jak lékaři, tak pacienty. Více než polovina respondentů potvrdila, že měkčí vlákna byla pohodlnější a tři čtvrtiny lékařů je shledaly účinnějšími. Vlákna by tedy měla být měkká a kartáček by jimi měl být hustě osazen. Měkkost zaručuje atraumatičnost, hustota efektivitu čištění. Délka vláken se úměrně prodlužuje s firemním označením velikosti kartáčku. Zástřih vláken může být cylindrický nebo kónický.

Je třeba zmínit, že se můžeme setkat i s opravdu rozměrnými mezizubními kartáčky, které mají i širší jádro. Tyto typy jsou vhodné pro pacienty s více otevřenými mezizubními prostory, pokročilejšími parodontálními problémy, protetickými pracemi nebo implantáty. Speciální „long stem“ kartáčky vhodné pro čištění fixního ortodontického aparátu budou představeny v dalších dílech seriálu.

Mezizubní kartáčky jsou ideální pomůckou pro čištění mezizubních prostorů. Po správné instruktáži je jejich použití atraumatické, komfortní, není příliš náročné a efektivita čištění je velmi vysoká. Tyto skutečnosti dělají z mezizubních kartáčků velmi dobře akceptovatelnou pomůcku pro většinu pacientů.

Výběr mezizubních kartáčků

Na správném výběru mezizubních kartáčků do značné míry závisí efektivita jejich použití, atraumatičnost a akceptovatelnost. Velikost mezizubních prostorů je velmi individuální, každý může být jinak široký. Proto by měl kalibraci mezizubních kartáčků vždy provádět zkušený odborník – lékař nebo dentální hygienistka. Pokud je kartáček příliš malý, není jeho používání efektivní a nevyčistí dostatečně mezizubní prostor a přetrvává krvácení dásní. Pokud je naopak příliš velký, traumatizuje dáseň v mezizubním prostoru, což při dlouhodobějším používání může vyústit v ústup dásně.

Kalibraci mezizubních kartáčků můžeme dělat dvěma způsoby: přímo mezizubním kartáčkem nebo pomocnou barevnou sondou. Pro měření mezizubních prostorů přímo mezizubním kartáčkem je nutná jistá zkušenost. Kartáček zavedeme a dle průchodnosti zjistíme, jestli vyhovuje velikosti mezizubního prostoru. Pokud kartáček nejde zavést, musíme zvolit menší velikost. Pokud je naopak v mezizubním prostoru příliš volně, je třeba zvolit velikost o číslo, popř. více čísel větší.

Správně zvolený mezizubní kartáček by měl jít zavést poměrně snadno, avšak pod určitým odporem, aby byl schopen vyčistit celý mezizubní prostor. Pokud k měření využíváme kalibrovanou sondu, zavádíme ji podobným způsobem jako mezizubní kartáček. Poslední viditelná barva na sondě odpovídá velikosti mezizubního prostoru a indikované pomůcce. Po kalibraci sondou je však vždy třeba ještě zkusit zavést přímo kartáček, abychom si ověřili, že jsme vybrali správnou velikost a pomůcka není podkalibrovaná. Musíme si také uvědomit, že mezizubní kartáčky od různých výrobců nejsou kompatibilní s IAP sondou, která je sestavena pro pomůcky značky Curaprox.

Přeměření mezizubních prostorů zaznamenáváme do speciálního formuláře, který si pacient odnáší domů jako návod k čištění. Přestože často můžeme naměřit i pět velikostí kartáčků, není rozumné pacientovi v první fázi domů dávat více než dva mezizubní kartáčky. Čím méně těchto kartáčků pacient v začátku musí používat, tím větší je pravděpodobnost, že tuto pomůcku neodloží. Navzdory tomu, že víme, že po první návštěvě nejsou všechny kartáčky dostatečně velké, tudíž nejsou tak efektivní a může přetrvávat krvácení, je pro nás důležité, aby pacient získal správný návyk a zvládl techniku čištění. Počáteční motivace je pro celkové zlepšení stavu ústní hygieny klíčová. Při dalších návštěvách kartáčky postupně přidáváme, až se pacient propracuje ke všem potřebným velikostem bez rizika, že pomůcku pro přílišnou náročnost raději nebude používat vůbec.

Technika čištění mezizubními kartáčky

Technika čištění s mezizubními kartáčky není tak těžká, jak se může z počátku zdát, a zvládá ji velká většina pacientů. Ze začátku je pro pacienty čištění náročnější, ale po každodenním tréninku se zručnost práce s touto pomůckou velmi rychle zlepšuje. Počátečními komplikacemi bývá především ohnutí jádra kartáčku po nepřiměřeném tlaku nesprávným směrem. Proto přesně na tuto nesnáz pacienta během nácviku upozorňujeme a správné zavádění s ním trénujeme.

Držení mezizubního kartáčku

Mezizubní kartáčky se obecně vyrábějí ve variantě rovné nebo zahnuté. Výběr držadla můžeme nechat na pacientovi, ale jak jsme již uvedli, obecně je výhodnější použít rovné držadlo pro čištění frontálního úseku a zahnuté naopak do úseků laterálních. Oba typy držíme palcem a ukazováčkem. Pacientovi je dobré doporučit fixaci ruky malíčkem o bradu pro přesnější zavádění kartáčku bez rizika traumatizace okolních tkání.

Zavádění mezizubního kartáčku

Konec kartáčku opatrně přiložíme ke vstupu do mezizubního prostoru pod úhlem 45°. Pod velmi lehkým tlakem kartáček zavedeme do vstupu do mezizubního prostoru a lehkým krouživým pohybem se snažíme najít cestu nejmenšího odporu. Jakmile tuto cestu najdeme, kartáček postavíme kolmo a pod přiměřeným tlakem jej zasouváme do mezizubního prostoru. Nakloníme jej přitom tak, aby hrot neporanil papilu. Kartáček by měl projít mezizubním prostorem celý. Následně jej opatrně vytáhneme a pokračujeme v čištění dalšího mezizubního prostoru.

Jedno protažení správně kalibrovaného kartáčku mezizubním prostorem jednou denně stačí. Mezizubní kartáčky nejsou na jedno použití, jak se řada pacientů domnívá. Pokud je kartáček správně zaváděn (nedeformuje se jádro), vydrží mnohonásobné čištění. Výměna kartáčku je individuální, po opotřebení nebo po nemoci.

Pokud má pacient na počátku používání mezizubních kartáčků výraznou gingivitidu, může být zavádění kartáčků problematické a pro pacienta nepříjemné. Dáseň po zavedení mezizubního kartáčku velmi často krvácí, na což je třeba pacienta předem upozornit, aby se této reakce nezalekl. Pokud pacient nepoužívá interdentální pomůcky, je tento jev běžný. Krvácení dásně však dobře dokresluje problém, který jsme pacientovi v ústním úvodu popsali.

Po vyjmutí kartáčku z mezizubního prostoru se pacient může pohledem přesvědčit o tom, že na něm ulpěl plak z mezizubního prostoru. Tento efekt si může ověřit i čichem, což bývá pro pacienty často největší motivací k používání těchto pomůcek. Pokud pacient po přeměření pravidelně dodržuje čištění mezizubních prostorů mezizubními kartáčky, gingivitis vymizí za 7 až 14 dní. Vyléčení zánětu dásní může pacient nejlépe sledovat zastavením krvácení během čištění, zmenšením otoku dásní a popř. úpravou zápachu z úst (foetor ex ore). Po zmenšení otoku dásní je často třeba opakovat kalibraci mezizubních kartáčků, jelikož jejich velikost již nemusí vyhovovat.

MDDr. KAROLÍNA FLORYKOVÁ
autorka pracuje na Stomatologické klinice LF MU v Brně