Aktuální číslo


2017.5. GERIATRIE

DEMENCE A ALZHEIMEROVA NEMOC V PRAXI

V populaci přibývá onemocnění a syndromů příznačných pro vyšší věk, což platí také o neurodegenerativních onemocněních, jež jsou nejběžnější příčinou syndromu demence.
.. celý článek

DEPRESE U STARŠÍCH OSOB

Depresivní poruchy patří vedle poruch paměti k nejčastějším duševním poruchám vyššího věku vůbec. Jedná se o závažné interdisciplinární onemocnění, které má komplexní a často komplikovanou etiologii.
.. celý článek

RIZIKA LÉKOVÉ POLYPRAGMAZIE U SENIORŮ

Pro stárnutí lidského organizmu jsou charakteristické involuční změny orgánů provázené úbytkem adaptačních schopností a funkčních rezerv. Senioři velmi často trpí více nemocemi (včetně subklinicky probíhajících chorob), na které užívají příslušná léčiva, což v konečném důsledku stojí v pozadí narůstající interindividuální variability a potřeby co možná nejvíce přizpůsobit terapii konkrétnímu nemocnému.
.. celý článek

PRAKTICKÉ ASPEKTY STATINOVÉ TERAPIE

Statiny patří mezi nejčastěji předepisované léky v kardiologii. Mají za sebou velké množství klinických studií prokazujících, že snižují kardiovaskulární morbiditu a mortalitu a v některých studiích i mortalitu celkovou.
.. celý článek

NEMOCI SENIORŮ

Touha po věčném mládí je stará jak lidstvo samo. Všichni se chceme dožít vysokého věku, a to nejlépe v plné fyzické a psychické kondici. Pravda je, že nestárneme všichni stejně rychle, dost často jsou kalendářní a biologický věk dvě rozdílné veličiny. Jak tedy biologické hodiny zpomalit?
.. celý článek