Aktuální číslo


2018.3. GYNEKOLOGIE

VAGINÁLNÍ ZÁNĚTY

Naše znalosti o poševní mikroflóře se za poslední léta změnily. Klasický pohled na zdravou pochvu kolonizovanou výlučně „hodnými“ laktobacily je již dávno opuštěn. Poševní flóra je dynamický útvar, který se liší nejenom u různých žen, ale mění se i v čase u jedné ženy.
.. celý článek

OČKOVÁNÍ PROTI PAPILOMAVIRŮM

Lidské papilomaviry (human papillomavirus – HPV) byly objeveny v roce 1907 a za prokázání kauzálního spojení mezi HPV infekcí a karcinomem děložního hrdla (cervixu) byla německému vědci, profesoru Harald zur Hausenovi, udělena v roce 2008 Nobelova cena. Tento významný objev vedl k vývoji očkovacích látek proti papilomavirům.
.. celý článek

HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE

Hormony produkované vaječníkem jsou důležité pro fyziologickou funkci organizmu ženy. Jejich nedostatek vede k významným změnám řady tkání a orgánů, často bývá také provázen nepříjemnými subjektivními potížemi. Některé z nich jsou klinicky výrazné – k nejznámějším patří návaly horka a pocení – mnohé však probíhají skrytě, např. osteoporóza.
.. celý článek

FOTOPROTEKCE KŮŽE Z DNEŠNÍHO POHLEDU

Ochrana kůže před slunečním zářením je souhrnem opatření zamezujících expozici kůže nežádoucím účinkům slunečního záření. Tato opatření spočívají v zodpovědném chování rizikových jedinců, vyhýbaní se ostrému polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů a aplikaci sunscreenů na kůži exponovanou slunci.
.. celý článek

IMUNITA ORGANIZMU A JEJÍ UDRŽENÍ

Aby si člověk udržel zdraví na určité úrovni, je třeba posílit stav nervové soustavy a očistit organizmus od usazených vnitřních toxinů a odpadních produktů, ale také od parazitálních zátěží, které se v znečištěném prostředí množí a mohou vyvolat různé zdravotní problémy.
.. celý článek

PROBIOTIKA JAKO IMUNONUTRIČNÍ FAKTOR

Výrazné změny v životním stylu a ve způsobech výživy se odrážejí i v našem zdraví. Zhruba od konce 2. světové války pozorujeme pokles infekčních chorob, ale na druhou stranu také nárůst nemocí, jako je diabetes, alergie nebo záněty střev.
.. celý článek

VÝŽIVA PŘI POTÍŽÍCH V TĚHOTENSTVÍ

Těhotenství a očekávání nového potomka bývá zpravidla považováno za jedno z nejkrásnějších období každé ženy. Obzvlášť tehdy, je-li miminko plánované a vytoužené. Bývá však často provázeno ne vždy příjemnými stavy a zdravotními neduhy, jako je ranní nevolnost, zácpa, hemoroidy, otoky nohou, pálení žáhy, nespavost, bolesti zad, únava aj.
.. celý článek

POUŽITÍ HOMEOPATIK V PERIMENO-PAUZE

Ústava Světové zdravotnické organizace (WHO) definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a ne jenom jako absenci nemoci nebo vady. V souladu s hledáním nových cest k zefektivnění současné medicíny jsou jasné celosvětové snahy o rozsáhlejší zapojování komplementárních a alternativních metod (CAM)...
.. celý článek