revue.angis.cz


Aktuální číslo angis revue

2018.5. OSTEOARTRÓZA

Lidská noha je evolucí vyvinutá struktura umožňující člověku unikátní bipední chůzi. Složitá organizace kostí, vazů, šlach, svalů, cév a nervů důmyslně přenáší hmotnost celého těla, jeho změnu rychlosti a směru k podkladu. V závislosti na tvaru podkladu a fázi kroku mění svůj tvar a tuhost. Tyto vlastnosti dané tvarem a elasticitou struktur nohy jsou pro její správnou funkci…

2018.5. OSTEOARTRÓZA

K prohlédnutí časopisu Angis Revue v elektronické podobě na platformách MAC / Android je potřeba si stáhnout níže uvedenou aplikaci Publero. V aplikaci poté zadejte do vyhledávacího pole výraz "Angis Revue".